Tematyka szkoleń biznesowych


Komunikacja Interpersonalna – budowanie płaszczyzny porozumienia
- Pojęcie komunikacji i jego istota
- Wspólny punkt odniesienia
- Proces komunikowania się
- Czynniki rozpraszające uwagę
- Dobra komunikacja i jej cechy
- Efektywne komunikowanie się
- Najważniejsze zasady w komunikacji
- Mowa ciała – niewerbalna komunikacja
- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
- Słuchanie empatyczne i jego cechy
- Doskonalenie umiejętności słuchania

Jak Cię widzą tak Cię piszą, czyli podążanie w kierunku skutecznej autoprezentacji
- Wprowadzenie w zagadnienie autoprezentacji
- Autoprezentacja i jej cele
- Autoprezentacja poprzez zachowania werbalne i niewerbalne
- Tradycyjne i współczesne podejście do autoprezentacji
- Znaczenie autosugestii i pierwszego wrażenia na odbiór rozmówcy
- Dobry wizerunek zewnętrzny
- Cechy składowe wizerunku
 
Konflikt nie taki straszny - jak zbudować porozumienie i dogadać się
- Tradycyjne i nowoczesne pojmowanie konfliktów
- Typologia konfliktów
- Dynamika konfliktów
- Funkcje konfliktów
- Diagnoza stylu reakcji na konflikt
- Strategie rozwiązywania konfliktów
- Twórcze rozwiązywanie konfliktów
- Tworzenie porozumienia

Budowanie relacji z innymi ludźmi.
- Znaczenie dobrych relacji
- Dobre relacje w środowisku pracy
- Empatia
- Inteligencja emocjonalna
- Mobbing i sposoby jego przezwyciężania

Jak nie zwariować i cieszyć się życiem - poradnik antystresowy, zdrowego stylu życia
- Objawy i skutki stresu.
- Źródła stresu.
- Zasady zachowania zdrowia.
- Techniki relaksacji
- Przykazania antystresowe

Pobudzanie twórczego potencjału myślenia i działania

- Pojęcie kreatywności
- Cechy osoby kreatywnej
- Pobudzanie kreatywności
- Sposoby myślenia osoby kreatywnej
- Działania twórcze i odtwórcze
 
Żeby mi się chciało chcieć - osobista droga do samomotywacji
- Pojęcie motywacji
- Rodzaje motywacji
- Sposoby pobudzania motywacji i samomotywacji
- Czynniki demotywujące
- Ekonomia wysiłku
- Potrzeby człowieka a motywacja
- Zasady utrzymywania motywacji na wysokim poziomie
- Źródła samoceny
- Nieadekwatna samoocena
- Charakterystyka niskiej i wysokiej samooceny
- Analiza swoich mocnych stron
- Metody doskonalenia i podwyższania własnej samooceny
 
Narzędzia coachingowe w rozwoju osobistym i zawodowym
(warsztaty grupowe lub/i konsultacje indywidualne)     
- analizy słabych i mocnych stron
- rozwijania predyspozycji i uzdolnień
- przekazywania konstruktywnych informacji
- omawiania praktycznych działań
- dostarczanie pozytywnych wzmocnień
- pomoc  w osiąganiu osobistego celu
- kształtowania odporności psychicznej.       
 
Coaching menedżerski -  nowoczesne narzędzie rozwoju umiejętności.      
- czym jest coaching menedżerski
- cele coachingu
- metody pracy oraz proces coachingu w praktyce
- modele coachingowe
- techniki i narzędzia
- korzyści  płynące z uczestnictwa w sesjach coachingowych