Tematyka konsultacji biznesowych


Tematyka - Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych

Konsultacje odbywają się na zasadzie mediacji zmierzających do rozwiązania konkretnego problemu lub cyklu spotkań prowadzących do względnie trwałych, pozytywnych zmian w procesie konstruktywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Sesje mają na celu:
•    kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się,
•    poznanie pozytywnych i negatywnych odczuć partnerów wobec siebie,
•    rozwiązywanie kwestii spornych i trudnych.
 

Tematyka - Doskonalenie umiejętności porozumiewania się.

Konsultacje mają charakter spotkań pozwalających na uzyskanie pozytywnych zmian w zakresie nabywania umiejętności konstruktywnej komunikacji, poznania mechanizmów rządzących procesem porozumiewania się i jego znaczenia w tworzeniu dobrych relacji z innymi.

Sesje mają na celu:
•    analizę dotychczasowych sposobów porozumiewania się,
•    poszukiwanie nowych wzorców skutecznego porozumiewania się,
•    nabywanie umiejętności aktywnego słuchania,
•    umiejętne pokonywanie barier komunikacyjnych,
•    zaznajomienie z zasadami skutecznej asertywności, empatii.


Istnieje także możliwość doboru innych tematów, zgodnie z życzeniami klienta.

Warianty realizacji usługi konsultacji:

Konsultacje realizowane są w następujących wariantach:
•    Sesja w trybie online audio (skype lub telefon)
•    Sesja w siedzibie naszej firmy
•    Sesja lub dyżur w siedzibie Zamawiającego