Konsultacje biznesowe i informatyczne

Nowoczesne firmy kładą nacisk na dobrą organizacje i zwiększanie efektywności pracy, a umiejętne zarządzanie ludźmi umożliwiają pełną współpracę. Niestety w tak dogodnym środowisku pracy konflikty są zjawiskiem powszechnym. Stanowią stały element współżycia ludzi ze sobą, są nieuniknione, a nawet konieczne niezależnie od tego, w jaki sposób zaprojektowano organizacje i jak się nią zarządza.

Naszą specjalizacją jest rozwiązywanie konfliktów i mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Zachęcam Państwa do skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty dotyczącej szkoleń i konsultacji związanych z komunikacją interpersonalną oraz rozwiązywaniem konfliktów w relacjach pracowniczych.

Proponujemy indywidualne konsultacje dla klientów biznesowych. Konsultacje skierowane są przede wszystkim do właścicieli firm oraz kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla.
 
Konsultacje mogą mieć charakter:
•    indywidualnych, umówionych wcześniej spotkań w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie naszej firmy,
•    stałego (kilkugodzinnego lub jednodniowego) dyżuru w firmie klienta,
lub innych, zgodnych z ustaleniami spotkań.

Zobacz tematykę konsultacji biznesowych
Konsultacje informatyczneZapraszamy do skorzystania z usług konsultacji informatycznych dotyczących rozwiązań firmy MICROSOFT dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta skierowana jest dla firm i instytucji, które planują wdrożenie:
• usług katalogowych Active Directory,
• systemu poczty elektronicznej opartej na MS Exchange,
• systemu pracy grupowej opartej na MS Sharepoint,
• usług online opartych o Office 365 dla sektora MSP,
• kwalifikowanych certyfikatach podpisu elektronicznego zgodnego z „Ustawą o podpisie elektronicznym” w oparciu o rozwiązania oferowane przez Kwalifikowane Centra Certyfikacji w Polsce.

Korzyści, jakie usługa daje klientom:

• wdrożenie najnowszych rozwiązań firmy Microsoft,
• wdrożenie oparte na najlepszych praktykach określonych przez Microsoft,
• podniesienie poziomu wiedzy pracowników, pozwalającej na maksymalne i skuteczne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności oferowanych przez systemy firmy Microsoft.

Więcej informacji - www.akreolab.com