Rozwiązywanie konfliktów

Konflikty są wpisane w nasze życie, ponieważ wynikają z faktu, iż posiadamy różne pragnienia, dążenia i cele, które nie koniecznie innym muszą się podobać. Czasami miesiącami czy nawet latami żyjemy w złudnym przekonaniu, że wokół nas nie ma konfliktów, bo my po prostu sobie na nie pozwalamy.

Metoda ciągłego unikania konfliktów wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Warto na bieżąco rozwiązywać kwestie sporne i trudne niż znienacka zostać zaatakowanym nagłym, dynamicznym konfliktem. Wówczas cała ta sytuacja nas przerasta i nie potrafimy racjonalnie działać.

Warto więc poznać pewne mechanizmy rządzące komunikacją międzyludzką, zaznajomić się z podstawowymi zasadami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych a wszystko po to by efektywniej nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i umiejętnie utrzymywać je nawet gdy nasze poglądy i wartości są bardzo odmienne.

 
Proponujemy następujące formy pracy nad konfliktem:

Rozwiązywanie konfliktów par i małżeństw

Na zasadzie mediacji zmierzających do rozwiązania konkretnego problemu lub cykl spotkań prowadzących do względnie trwałych, pozytywnych zmian w procesie konstruktywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.:
- Kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się.
- Poznanie pozytywnych i negatywnych odczuć partnerów wobec siebie.
- Rozwiązywanie kwestii spornych i trudnych.

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne nastawione są na rozwiązanie konkretnego konfliktu poprzez wspieranie negocjacji przez mediatora:
- Pomoc rodzinie w sytuacjach trudnych
- Pokojowe rozwiazywanie konfliktów
- Porozumienie w sytuacji zdrady, rozwodu, separacji
 
Rozwiązywanie problemów rodzinnych/wychowawczych

Na zasadzie mediacji zmierzających do rozwiązania konkretnego problemu lub cykl spotkań prowadzących do względnie trwałych, pozytywnych zmian w procesie konstruktywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów:
- Pomoc w radzeniu sobie z nieporozumieniami między członkami rodziny.
- Zmiana sposobu myślenia i działania w relacjach z dziećmi (korekta metod wychowawczych).
- Wspieranie rodziców w umiejętnym rozmawianiu z dziećmi (sprawy trudne, sporne, konfliktowe).

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się

Odbywa się poprzez cykl spotkań mających na celu dokonanie pozytywnych zmian w zakresie nabywania umiejętności konstruktywnej komunikacji, poznania mechanizmów rządzących procesem porozumiewania się i jego znaczenia w tworzeniu dobrych relacji z innymi.:
- Analiza dotychczasowych sposobów porozumiewania się
- Poszukiwanie nowych wzorców skutecznego porozumiewania się
- Nabywanie umiejętności aktywnego słuchania
- Umiejętne pokonywanie barier komunikacyjnych
- Zaznajomienie z zasadami skutecznej asertywności, empatii