Coaching - Trener Rozwoju Osobistego

Kreatywne podejście do naszego życia stało się wręcz niezbędne. Codzienne życie zawodowe i rodzinne nakłada na nas obowiązek wprowadzania ciągłych zmian, prowadzących do usprawniania efektywności działania. Praktyczne wdrożenie nowej wiedzy, czy umiejętności jest bardzo nikłe bez coachingu. To za sprawą coachingu i zastosowanym przeróżnym formom stymulacji intelektualnej naszego organizmu nabywane umiejętności mają charakter praktyczny.
 
Znajomość własnych słabych i mocnych stron umożliwi koncentracje na rozwoju tego, co przyniesie nam sukces, poprzez rozwój własnych predyspozycji i możliwości. Nie trać czasu na swe słabości czy fobie. Wszystko to można zmienić podczas regularnego uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z osobistym doradcą.
 
Oferujemy pomoc i wsparcie w indywidualnym rozwoju poprzez spotkania z trenerem rozwoju osobistego.
 
Spotkania mają charakter cykliczny (co najmniej 5 sesji).
 
Tematyka spotkań dotyczy między innymi:
- analizy słabych i mocnych stron
- rozwijania predyspozycji i uzdolnień
- udzielania porad
- przekazywania konstruktywnych informacji
- dostarczania wzorców i przykładów
- omawiania praktycznych działań
- pozytywnych wzmocnień
- pomocy w osiąganiu osobistego celu
- kształtowania odporności psychicznej.
       
Zakres tych spotkań również jest dobierany indywidualnie wg potrzeb klienta
 
Zapraszamy także do skorzystania z indywidualnego toku szkoleń w ramach tematów dla firm.
 
Indywidualny tok daje możliwość:
- doboru godzin szkolenia i częstotliwości spotkań według osobistych preferencji
- osobistych ustaleń jakie grupy tematyczne wchodzą w zakres szkolenia
- określenia jakie - tematy mają zostać tylko poruszone, a jakie znacząco pogłębione
 
Po zakończeniu cyklu spotkań wystawiany zostaje certyfikat ukończenia szkolenia.